Group 1

Chúc mừng những thí sinh sau đây đã chính thức vượt qua vòng online audition. Các bạn sẽ góp mặt trong vòng live audition trong 2 ngày 28 và 29 tháng 6, 2018 tại Saigon Performing Arts Center (Fountain Valley, CA). Xin các bạn theo dõi email để biết thêm chi tiết về vòng thi tiếp theo.

101 – SANG NGUYEN

101 – SANG NGUYEN

Watch Video

GARDEN GROVE, CA

102 – BANG NHI

102 – BANG NHI

Watch Video

WESTMINSTER, CA

103 – NGUYEN HUNG CUONG

103 - NGUYEN HUNG CUONG

Watch Video

SOUTH HACKENSACK, NK

104 – MAIKA

104 – MAIKA

Watch Video

CLAYTON, OK

105 – TRUONG VAN

105 – TRUONG VAN

Watch Video

ST. PAUL, MN

106 – DIEU PHUONG

106 – DIEU PHUONG

Watch Video

SAN JOSE, CA

107 – QUANG NGOC

107 – QUANG NGOC

Watch Video

GARDEN GROVE, CA

109 – MAI THAI CHAU

109 – MAI THAI CHAU

MORROW, GA

110 – DUC MINH

110 – DUC MINH

CARROLLTON, TX

112 – HONG THUY

112 – HONG THUY

Watch Video

MYRTLE BEACH, SC

113 – DUONG SANG

113 - DUONG SANG

PHOENIX, AZ

114 – THUY LOAN

114 – THUY LOAN

NORCROSS, GA

116 – CHIEU DANG KHOA

116 – CHIEU DANG KHOA

Watch Video

CAMBRIDGE, MA

117- ANH TRUONG

117- ANH TRUONG

Watch Video

EASTON, PA

118 – TRAC CHAU

118 – TRAC CHAU

Watch Video

LANCASTER, CA

119 – SON LE

119 – SON LE

CHAMBLEE, GA

120 – HOANG DUY

120 – HOANG DUY

NORCROSS, GA

123 – HOAI GIANG

123 – HOAI GIANG

SELMA, AL

124 – TRINH NGUYEN

124 – TRINH NGUYEN

Watch Video

WESTMINSTER, CA

125 – THIEN TAM

125 – THIEN TAM

GARDEN GROVE, CA