Vote Week 2

Congratulations to those in the top 80%, you have advanced to Round 2 of VSTAR 2016. You will be contacted via email with more details about the next round.

For those whose pictures, do not appear you did not garner enough votes to advance to the next Round. HOWEVER – there is a chance that the producers will save you and advance you to the next round. You will be contacted individually if you are saved by the producers. Good luck.

Xin chúc mừng những thí sinh trong top 80%, các bạn đã vào đến vòng 2 của cuộc thi VStar 2016. Bạn sẽ sớm nhận được email từ Ban tổ chức với những thông tin cụ thể về vòng thi tiếp theo.

Đối với các thí sinh mà hình của các bạn không được hiển thị, các bạn đã không có đủ số lượng bầu chọn cần thiết để có thể tham gia vào vòng thi tiếp theo. Tuy nhiên, các bạn vẫn còn một cơ hội cuối cùng: Ban tổ chức sẽ lựa chọn để giải cứu những thí sinh có tiềm năng và cho bạn vào vòng thi tiếp theo. Nếu bạn được BTC lựa chọn để giải cứu, bạn sẽ sớm nhận được thông báo từ chúng tôi. Chúc các bạn may mắn.

#201 Anh Truong

test

Easton, PA

About Me

#202 PHAN THANH TAM

test

Saigon, Viet Nam

About Me

#203 HO MINH PHUC

test

Melbourne, Australia

About Me

#204 Ai Ni

test

Watch Video

Utrecht, Netherlands

About Me

#205 Phung Ngoc Huy

test

Saigon, Viet Nam

About Me

#207 Nguyen Giang Nhan

test

North Hills, CA

About Me

#209 Nguyen Le Trung

test

Rosemead, CA

About Me

#210 Y Jalin

test

Greensboro, NC

About Me

#211 Huy Phuong

test

Watch Video

Boston, MA

About Me

#212 Khanh Anh

test

Anaheim, CA

About Me

#214 Man Tuyet Tran

test

Zephyrhills, FL

About Me

#216 My Hanh

test

San Leandro, CA

About Me

#217 Truong Ngoc Man

test

Torrance, CA

About Me

#219 Minh Nguyen

test

Garden Grove, CA

About Me

#220 Nguyen Duy Khanh

test

Watch Video

Denver, CO

About Me

#221 Le Minh Duy

test

Garden Grove, CA

About Me

#222 Hua Tu Nghi

test

Watch Video

Boston, MA

About Me

#223 Ai T On

test

Solon, OH

About Me

#224 Ha Thuy An

test

Austin, TX

About Me

#225 Ngoc Danh

test

Watch Video

East Hartford, CT

About Me

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>