Vote Week 3

Congratulations to those in the top 80%, you have advanced to Round 2 of VSTAR 2016. You will be contacted via email with more details about the next round.

For those whose pictures, do not appear you did not garner enough votes to advance to the next Round. HOWEVER – there is a chance that the producers will save you and advance you to the next round. You will be contacted individually if you are saved by the producers. Good luck.

Xin chúc mừng những thí sinh trong top 80%, các bạn đã vào đến vòng 2 của cuộc thi VStar 2016. Bạn sẽ sớm nhận được email từ Ban tổ chức với những thông tin cụ thể về vòng thi tiếp theo.

Đối với các thí sinh mà hình của các bạn không được hiển thị, các bạn đã không có đủ số lượng bầu chọn cần thiết để có thể tham gia vào vòng thi tiếp theo. Tuy nhiên, các bạn vẫn còn một cơ hội cuối cùng: Ban tổ chức sẽ lựa chọn để giải cứu những thí sinh có tiềm năng và cho bạn vào vòng thi tiếp theo. Nếu bạn được BTC lựa chọn để giải cứu, bạn sẽ sớm nhận được thông báo từ chúng tôi. Chúc các bạn may mắn.

#301 Tina Ngoc Nu

test

Watch Video

Vancouver, Canada

About Me

#302 Nguyen Hoang Nam

test

Vancouver, Canada

About Me

#303 Nguyen Thi Thanh Dan

test

Nha Trang, Viet Nam

About Me

#304 Nguyet Cam

test

Mississauga, Canada

About Me

#305 Le Nguyen Li Na

test

Tan Phu, Viet Nam

About Me

#306 Pham Quynh Anh

test

Ha Noi, Viet Nam

About Me

#307 Truong Van Hua

test

St. Paul, MN

About Me

#308 Thanh Truong Tran

test

Garden Grove, CA

About Me

#309 Thanh Phung

test

Watch Video

Richmond, TX

About Me

#310 Chien Le

test

Midway, CA

About Me

#311 Khiem Y Mlo

test

Greensboro, NC

About Me

#312 Long Bui

test

Chandler, AZ

About Me

#313 Hanh Nguyen

test

Watch Video

Midway, CA

About Me

#316 Lam Hieu

test

Orlando, FL

About Me

#319 Hoang Vu Duc Minh

test

Carrollton, TX

About Me

#320 Avy Nguyen

test

Watch Video

Garden Grove, CA

About Me

#321 May Ha

test

Canton, GA

About Me

#322 Phuong Trang

test

Watch Video

Atlantic, NJ

About Me

#324 Kieu Chinh

test

Orange, CA

About Me

#325 Phan Ba Trang

test

El Monte, CA

About Me

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>