Vote Week 4

Congratulations to those in the top 80%, you have advanced to Round 2 of VSTAR 2016. You will be contacted via email with more details about the next round.

For those whose pictures, do not appear you did not garner enough votes to advance to the next Round. HOWEVER – there is a chance that the producers will save you and advance you to the next round. You will be contacted individually if you are saved by the producers. Good luck.

Xin chúc mừng những thí sinh trong top 80%, các bạn đã vào đến vòng 2 của cuộc thi VStar 2016. Bạn sẽ sớm nhận được email từ Ban tổ chức với những thông tin cụ thể về vòng thi tiếp theo.

Đối với các thí sinh mà hình của các bạn không được hiển thị, các bạn đã không có đủ số lượng bầu chọn cần thiết để có thể tham gia vào vòng thi tiếp theo. Tuy nhiên, các bạn vẫn còn một cơ hội cuối cùng: Ban tổ chức sẽ lựa chọn để giải cứu những thí sinh có tiềm năng và cho bạn vào vòng thi tiếp theo. Nếu bạn được BTC lựa chọn để giải cứu, bạn sẽ sớm nhận được thông báo từ chúng tôi. Chúc các bạn may mắn.

#401 Nguyen Hiep Hung

test

Summerville, SC

About Me

#402 Thaison

test

Sparks, NV

About Me

#403 Linh Tu Tran

test

Anaheim, CA

About Me

#404 Vinh Banh

test

Federal Way, WA

About Me

#405 Hao Nguyen

test

Indio, CA

About Me

#407 Ngan Le

test

Garden Grove, CA

About Me

#408 Dominico Minh Nguyen

test

Kansas, MO

About Me

#409 ​Candy

test

Santa Ana, CA

About Me

#410 Jenny Tran

test

Houston, TX

About Me

#412 Thanh Huong

test

Wichita, KS

About Me

#413 Tinh Nguyen

test

Van Nuys, CA

About Me

#415 Tram Huyen Dang

test

Elk Grove, CA

About Me

#416 Hoang Le

test

Watauga, TX

About Me

#417 Phat Thuan Mai

test

Bonaire, GA

About Me

#418 Khoa Nguyen Anh Pham

test

Bladensburg, MD

About Me

#419 Hanh Thi My Nguyen

test

Santa Ana, CA

About Me

#420 Hieu Trung Nguyen

test

Ontario, CA

About Me

#422 Trami Nguyen

test

Watch Video

San Jose, CA

About Me

#423 Cuong Q Trinh

test

Upper Darby, PA

About Me

#425 Thanh Thuy

test

Kansas, KS

About Me

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>