Vote Week 6

Congratulations to those in the top 80%, you have advanced to Round 2 of VSTAR 2016. You will be contacted via email with more details about the next round.

For those whose pictures, do not appear you did not garner enough votes to advance to the next Round. HOWEVER – there is a chance that the producers will save you and advance you to the next round. You will be contacted individually if you are saved by the producers. Good luck.

Xin chúc mừng những thí sinh trong top 80%, các bạn đã vào đến vòng 2 của cuộc thi VStar 2016. Bạn sẽ sớm nhận được email từ Ban tổ chức với những thông tin cụ thể về vòng thi tiếp theo.

Đối với các thí sinh mà hình của các bạn không được hiển thị, các bạn đã không có đủ số lượng bầu chọn cần thiết để có thể tham gia vào vòng thi tiếp theo. Tuy nhiên, các bạn vẫn còn một cơ hội cuối cùng: Ban tổ chức sẽ lựa chọn để giải cứu những thí sinh có tiềm năng và cho bạn vào vòng thi tiếp theo. Nếu bạn được BTC lựa chọn để giải cứu, bạn sẽ sớm nhận được thông báo từ chúng tôi. Chúc các bạn may mắn.

#601 NGUYEN THI THUY VAN

test

SAIGON, VN

About Me

Vote

#602 NGUYEN LE NGOC BAU

test

SAIGON, VN

About Me

Vote

#603 THU TRANG NGUYEN

test

Watch Video

OSLO, NORWAY

About Me

Vote

#604 DUC VINH

test

Watch Video

SAIGON, VN

About Me

Vote

#605 THANH NHAT TRAN

test

ALBERTA, CANADA

About Me

Vote

#606 HUYNH HAI NHU

test

SAIGON, VN

About Me

Vote

#607 DUY KHAI TRANG

test

BRUSSELS, BELGIUM

About Me

Vote

#608 TINH QUYEN

test

QUANG NAM, VN

About Me

Vote

#610 BANG BANG LY

test

MINEOLA, TX

About Me

Vote

#612 CONG DINH

test

PORTLAND, OR

About Me

Vote

#613 BRANDY THUY NONG

test

Watch Video

SAN FRANCISCO, CA

About Me

Vote

#614 MAI PHUONG VI

test

SAN JOSE, CA

About Me

Vote

#615 NGO MINH HUY

test

SAN JOSE, CA

About Me

Vote

#616 MY DIEM DOAN PHAM

test

Watch Video

HOUSTON, TX

About Me

Vote

#617 PHAM HOANG TUAN

test

GARDEN GROVE, CA

About Me

Vote

#618 THAO NGOC NGUYEN

test

PHILADELPHIA, PA

About Me

Vote

#620 THANG TRAN

test

LA QUINTA, CA

About Me

Vote

#621 MANH QUAN

test

SANTA ANA, CA

About Me

Vote

#623 KEVIN DUONG

test

WESTMINSTER, CA

About Me

Vote

#624 ANGEL HUYNH TRAN

test

RESEDA, CA

About Me

Vote

#625 NGUYEN TAN KHOA

test

MESQUITE, TX

About Me

Vote

#626 MINH NGUYEN LE

test

MISSOURI CITY, TX

About Me

Vote

#628 VU THANH DUY

test

CALEDONIA, MI

About Me

Vote

#629 PHAT NHU TRAN

test

SAN JOSE, CA

About Me

Vote

#631 VU D TRAN

test

TACOMA, WASHINGTON

About Me

Vote

#632 DUY HA DANG

test

OAKRIDGE, TN

About Me

Vote

#633 TRAI HO

test

Watch Video

FOUNTAIN VALLEY, CA

About Me

Vote

#634 QUYNH ANH NGUYEN

test

LENEXA, KS

About Me

Vote

#635 MY T LE

test

Watch Video

TURLOCK, TX

About Me

Vote

#637 XUAN VAN

test

TUSTIN, CA

About Me

Vote

#639 LUONG THANH SANG

test

Watch Video

SEATTLE, WA

About Me

Vote

#640 TIEN THI HUYNH TRAN

test

Watch Video

NEW BEDFORD, MA

About Me

Vote

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>