Vote Week 7

Congratulations to those in the top 80%, you have advanced to Round 2 of VSTAR 2016. You will be contacted via email with more details about the next round.

For those whose pictures, do not appear you did not garner enough votes to advance to the next Round. HOWEVER – there is a chance that the producers will save you and advance you to the next round. You will be contacted individually if you are saved by the producers. Good luck.

Xin chúc mừng những thí sinh trong top 80%, các bạn đã vào đến vòng 2 của cuộc thi VStar 2016. Bạn sẽ sớm nhận được email từ Ban tổ chức với những thông tin cụ thể về vòng thi tiếp theo.

Đối với các thí sinh mà hình của các bạn không được hiển thị, các bạn đã không có đủ số lượng bầu chọn cần thiết để có thể tham gia vào vòng thi tiếp theo. Tuy nhiên, các bạn vẫn còn một cơ hội cuối cùng: Ban tổ chức sẽ lựa chọn để giải cứu những thí sinh có tiềm năng và cho bạn vào vòng thi tiếp theo. Nếu bạn được BTC lựa chọn để giải cứu, bạn sẽ sớm nhận được thông báo từ chúng tôi. Chúc các bạn may mắn.

#701 NGO THI HONG NGOC

test

DA NANG, VN

About Me

#702 NGO THI UYEN UYEN

test

DA NANG, VN

About Me

#703 Y THANH

test

SAIGON, VN

About Me

#704 DUC LONG

test

ST. GALLEN, CF

About Me

#705 HAONG MANH

test

SYDNEY, AUSTRALIA

About Me

#707 LE NGOC KHUONG

test

Watch Video

CAN THO, VN

About Me

#708 CHI THI THACH

test

TINH TRA VINH, VN

About Me

#710 NGUYEN HUU DUY

test

CAN THO, VN

About Me

#711 CAO THI LUYEN

test

SAIGON, VN

About Me

#712 UYEN THANH

test

HOUSTON, TX

About Me

#714 LY HUU DAT

test

WESTMINSTER, CA

About Me

#715 TAN HY KHANH

test

WESTMINSTER, CA

About Me

#716 HAO THAI TRAN

test

SEATTLE, WA

About Me

#717 CHAU NGUYEN

test

SANTA ANA, CA

About Me

#718 TIFFANY NGUYEN

test

PHOENIX, AZ

About Me

#719 ANH THU LAI

test

HOUSTON, TX

About Me

#720 JAYDON PHAM

test

HOUSTON, TX

About Me

#721 PHAM BA DUY

test

Watch Video

PRATTVILLE, AL

About Me

#723 VINCENT LY

test

EL MONTE, CA

About Me

#724 KHA LINH

test

ANAHEIM, CA

About Me

#725 HA GIANG

test

SANTA CLARA, CA

About Me

#726 KHUYEN PHAN

test

FOUNTAIN VALLEY, CA

About Me

#727 THACH DANG

test

IRVING, TX

About Me

#728 TAM THANH NGUYEN

test

Watch Video

ANAHEIM, CA

About Me

#730 ANH MAI VU

test

Watch Video

ANAHEIM, CA

About Me

#732 CHE THACH

test

Watch Video

SPOKANE, WA

About Me

#733 TRANG THUY TRAN

test

MAPLE SHADE, NJ

About Me

#734 NGHIA TRUNG NGUYEN

test

WESTMINSTER, CA

About Me

#735 LAM GIA MINH

test

NASHVILLE, TX

About Me

#736 SAM HUYNH

test

Watch Video

LAGRANGE, CA

About Me

#740 NGUYEN VIET HOANG

test

Watch Video

GARDEN GROVE, CA

About Me

#741 LONG BAO LA

test

Watch Video

STANTON, CA

About Me

#742 THUY-VY HOANG TRAN

test

SHAKOPEE, MN

About Me

#743 DIEM DOAN

test

ANAHEIM, CA

About Me

#744 NGUYEN THI MY TIEU

test

Watch Video

SANTA ANA, CA

About Me

#746 VU TRAN

test

HOUSTON, TX

About Me

#748 QUYNH VI VAN

test

SAN DIEGO, CA

About Me

#749 HA DUC TUAN

test

Watch Video

HUGO, OK

About Me

#750 LE TRUNG CUONG

test

SAIGON, VN

About Me