Vote Week 9

Congratulations to those in the top 80%, you have advanced to Round 2 of VSTAR 2016. You will be contacted via email with more details about the next round.

For those whose pictures, do not appear you did not garner enough votes to advance to the next Round. HOWEVER – there is a chance that the producers will save you and advance you to the next round. You will be contacted individually if you are saved by the producers. Good luck.

Xin chúc mừng những thí sinh trong top 80%, các bạn đã vào đến vòng 2 của cuộc thi VStar 2016. Bạn sẽ sớm nhận được email từ Ban tổ chức với những thông tin cụ thể về vòng thi tiếp theo.

Đối với các thí sinh mà hình của các bạn không được hiển thị, các bạn đã không có đủ số lượng bầu chọn cần thiết để có thể tham gia vào vòng thi tiếp theo. Tuy nhiên, các bạn vẫn còn một cơ hội cuối cùng: Ban tổ chức sẽ lựa chọn để giải cứu những thí sinh có tiềm năng và cho bạn vào vòng thi tiếp theo. Nếu bạn được BTC lựa chọn để giải cứu, bạn sẽ sớm nhận được thông báo từ chúng tôi. Chúc các bạn may mắn.

#901 UYEN PHUONG TRAN

test

WICHITA, KS

About Me

#902 TAI DUC NGUYEN

test

SAIGON, VN

About Me

#903 ANH THI NGUYEN

test

SAIGON, VN

About Me

#904 NGUYEN THANH HUYEN

test

BINH DUONG, VN

About Me

#905 DAISY NGUYEN TRAN

test

Watch Video

SANTA ANA, CA

About Me

#906 KHANG V DOAN

test

Watch Video

MALDEN, MA

About Me

#907 LUONG VAN LE

test

KANSAS CITY, MO

About Me

#908 NICOLE PHAM

test

Watch Video

GALT, CA

About Me

#909 HUNG NGUYEN

test

Watch Video

PRATTVILLE, AL

About Me

#912 TAYLOR H. PHAM

test

EL MONTE, CA

About Me

#913 THANH MAN NGUYEN

test

Watch Video

LAWRENCEVILLE, GA

About Me

#914 NGAN KIM NGUYEN

test

SEATTLE, WA

About Me

#915 NGUYEN THANH VIEN

test

NGHE AN, VN

About Me

#916 PHUONG ANH

test

SAIGON, VN

About Me

#917 THUY TRANG HO

test

GARDEN GROVE, CA

About Me

#919 DUC DANG HO

test

SANFORD, FL

About Me

#920 Caitlyn Luong

test

Watch Video

Garden Grove, CA

About Me

#922 MY PHUONG NGUYEN

test

HOUSTON, TX

About Me